Народни Носии

20 май 2019

Женска всекидневна носия – с. Марчево, Благоевградско

Съставни части: риза (кошула), сая (шутак), пояс, престилка (фута), чорапи, цървули (опинци).

Прическа и забраждане: косата е сплетена на две сплитки, покрити с щампована вълнена забрадка (шамия), сгъната диагонално и с два срещуположни края, кръстосани под брадата и вързани на тила.


Мъжка носия – с. Белица, Разложко

Съставни части: риза (кошула), гащи (чешири), пояс, горни дрехи (елек и долама  – копчалия), чорапи, обувки, шапка (кожена капа), кърпа на пояс.


Моминска носия – с. Добринище, Разложко

Съставни части: риза, рокля (фустанела), престилка (ален прескутник), чорапи, чехли (папуци).

Прическа и забраждане: косата е сплетена на две сплитки, постепенно минаващи в една по средата на гърба. Китка градински цветя, мънистен колан.


Мъжка носия – град Банско

Съставни части: риза (кошула), гащи (чешири), пояс, силях, горна дреха (фермене), чорапи, обувки (кондури), ниска кожена капа, нагръден накит (копче).


Празнична зимна женска носия – град Банско

Съставни части: риза, сая (аладжа), пояс, престилка (прескутник), връхна дреха (аба – синьовица), чорапи, обувки.

Прическа и забраждане: косата е сплетена в две сплитки, като се разделя на път по средата на челото до темето; малка червена шапчица с украса от монети, ширит и мъниста (в долната, предна част) се поставя на върха на главата, прикрепена с подбрадник. Жълта щампована кашмирена кърпа оформя забраждането, сгънала по диагонал, като краищата и минават под брадата и се връзват отзад на темето.

Накити: нагръден (копче), колан с пафти.


Невестинска носия – с. Долен, Гоцеделчевско

Съставни части: риза (кошула), сая (шутак), пояс, престилка (скут), чорапи (опинци).

Прическа и забраждане: косата е сплетена в една или две сплитки и е покрита с кашмирена щампована кърпа (шамия),  сгъната по диагонал, с двата края минаващи под брадата и вързани отзад на тила.


Женска носия – с. Гайтаниново, Гоцеделчевско

Съставни части: риза (кошула), нагръдник, гащи, сая (антерия), пояс, престилка (ирам), връхна дреха (кюрк).

Прическа и забраждане: косата е сплетена на множество сплитки с начало на тила и пуснати по гърба. На върха на темето се поставя малка червена шапка, покрита с цветна щампована кашмирена кърпа (шарена шамия) с краища свободно пуснати по гърба, раменете и отпред на гърдите.

Накити: нагръден накит (копче), колан с пафти.


Мъжка празнична носия – с. Гайтаниново, Гоцеделчевско

Съставни части: риза (кошула), гащи (шалвари), пояс, силях, горни дрехи (елек и долама), връхна дреха (аба), чорапи, ногавници (тузлуци), кондери, кожен калпак с китка здравец, нагръден накит (копче).


Обредна моминска носия на лазарка – с. Пирин, Санданско

Съставни части: риза, сая, пояс (кълкове), престилка (опрегач), чорапи, кондури.

Прическа и забраждане: косата е сплетена на множество сплитки (леса). Покрита е с шарена червена кърпа (шамия).

Накити: начелен накит (чомбра), прочелник, надушни висулки, обеци с подбрадник, гердан, нагръден накит (копче), колан с пафти, гривна, пръстен, кърпи за пояс (пошове.)


Празнична лятна мъжка носия – Петричко

Съставни части: риза, гащи, пояс, горна дреха (елек), кожен калпак с китка, нагръден мънистен накит (кюстек), чорапи, опинци.


Празнична женска носия – с. Младо Нагоричане, Кумановско

Съставни части: риза (кошула), горна дреха (зобан), сая, пояс, престилка (скутач), чорапи, кожени обувки (калеври).

Прическа и забраждане: косата е сплетена на две сплитки с начало на тила и пуснати по гърба;  монетна шапка; бяла кърпа със свободно пуснати краища по гърба.

Накити: накит за глава (витице), колан с пафти, монетен нагръдник, гривна, пръстен.


Невестинска носия – с. Сетоле, Тетовско

Съставни части: риза,сая, пояс, престилка (скутина), краици към скутината, кожени обувки.

Прическа и забраждане: косата е сплетена на тила на две сплитки, косичник, сокай от платно, във вид на лента, везан;  малка червена капа с украса от монети, пайети, мъниста, прикрепена на върха на главата с подбрадник. Покрива се с бяла тънка кърпа със сърмено и свилено везмо по крайщата; поставена върху червена капа със спуснати свободно краища по гърба.


Празнична женска носия – гр. Дебър

Съставни части: риза (кошула), горни дрехи елек и сая (зобанче), пояс, престилка (бовча), връхна дреха (джубе), чорапи, кожени обувки.

Прическа и забраждане: косата е разделена на път и сплетена на две сплитки; покрита на върха на главата с малка червена капа с подбрадник. Върху нея се поставя бяла невестинска кърпа с везани кръгли орнаменти (дарпна), носена със свободно пуснати по раменете и гърба краища. Колан с пафти.


Невестинска носия – с. Галичник, Дебърско

Съставни части: долна дреха елек с ръкави (минтан), риза (кошула), горни дрехи – елек и сая (клашеник), пояс (препашка), престилка (кивчена бовча), чорапи, кожени обувки.

Прическа и забраждане: косата е сплетена, прибрана под сокай (главинка), върху него се поставя тънка бяла везана кърпа (дарпина) със свободно пуснати краища.

Накити: прочелник, гердан – кръст, колан с пафти, пръстен.

Коментарите са затворени.