Народни Носии

20 май 2019

Невестинска носия – с. Градец, Софийско

Съставни части: риза (кошуля), сукман, престилка от колан, пояс, връхна дреха (менте), чорапи, кожени обувки (кондури), кърпа.

Прическа и забраждане: косата е сплетена в множество сплитки (четен брой) с начало отстрани на главата, които се събират в една на гърба, монетна шапчица, бяла забрадка, монетен косичник, мънистена украса за глава, китка цветя.

Накити: кован колан, гривни, гердан, пръстен.


Обредна моминска носия „лазарка“ – с. Драгалевци, Софийско

Съставни части: риза (кошуля), сукман, чорапи, цървули (опинци).

Прическа и забраждане: косата е сплетена на множество сплитки (ръбове), нечетен брой, покрити с лазарска шапка от конопено парче плат и дълга ивица, спускаща се по гърба, с пришити разноцветни книжни цветя. В долния ѝ край има украса от монети, мъниста, раковини, сухи треви (коило) и пауново перо.

Накити: надушни висулки от разноцветни мъниста, монети, пайети, гердани, кован колан, гривна, пръстен.


Празнична мъжка носия – с. Горна Малина, Елинпелинско

Съставни части: риза (кошуля), гащи (чешири), пояс, горна дреха (долактанка или клинато менте), чорапи, кожени обувки, калпак.


Празнична зимна женска носия – с. Горна Малина, Елинпелинско

Съставни части: риза (кошуля), сукман, престилка, връхна дреха (късак), чорапи, опинци.

Прическа на леса (лесица), състояща се от четен брой сплитки, започващи от двете страни на главата (плетушки) и събрани постепенно в една обща (тилница). Косите се покриват с бяла кърпа (гълъбарка).

Накити: колан с пафти, мънистен гердан, гривна, пръстен.


Празнична лятна носия на млада жена – с. Слишовци, Трънско

Съставни части: риза, сукман (манофил), пояс, чорапи, кожени обувки (калеври), опинци.


Женска носия – Трънско

Съставни части: риза (кошуля), сукман (литак), колан (тканица), чорапи, кожени обувки (кондури).

Прическа и забраждане: косата е сплетена на две сплитки, спускащи се по гърба, покрита е с копринена цветна забрадка, обточена с дантела, прегъната по диагонал. Тя минава над челото, двата срещуположни края се кръстосват на тила и се връзват отстрани над ухото.


Женска носия – с. Ропот, Годечко

Съставни части: риза (кошуля), горна дреха (забън), престилка, кожени обувки.

Прическа и забраждане: косата е сплетена на две сплитки, покрити с квадратна кърпа, сгъната по диагонал с краища, вързани над ухото.


Празнична лятна носия на млада жена – с. Драгичево, Пернишко

Съставни части: риза (кошуля), сукман (манофил), колан, чорапи, опинци.

Прическа и забраждане: многобройни сплитки, започващи от двете страни на главата и с краища, събрани в една обща на гърба, върху тях се поставя косичник (косатник). Главата се покрива с невестинска шапка от две части – шапка (каица) и дълга тясна правоъгълна везана кърпа (махрама).

Накити: колан с пафти.


Празнична зимна женска носия –с. Извор, Радомирско

Съставни части: риза, сая, пояс, престилка, връхна дреха (джубе), чорапи, цървули.

Прическа и забраждане: косата е сплетена в две сплитки; червена шапчица с подбрадник, бяла кърпа, сгъната по диагонал със свободно спуснати по гърба краища. Колан с пафти.


Празнична мъжка носия – с. Извор, Радомирско

Съставни части: риза (кошуля), гащи (беневреци), горни дрехи (аба и елек), пояс, чорапи, опинци, шапка (капа с подкапник).


Празнична женска носия –с. Трекляно, Кюстеднилско

Съставни части: риза, нагръдник, сая (казмир), пояс, престилка, чорапи, кожени обувки (кондури).

Прическа и забраждане: косата е сплетена на две сплитки и покрита с копринена кърпа, обточена с дантела и прегъната по диагонал, вързана отпред над ухото. Колан с пафти.


Празнична мъжка носия – с. Коркина, Дупнишко

Съставни части: риза (кошуля), гащи (чешири), пояс, горни дрехи (пернато елече и аба), калпак, кърпа за пояс, чорапи, кожени обувки.


Невестинска носия – с. Мламолово, Дупнишко

Съставни части: риза (белушка), бяла сая, пояс, престилка, чорапи, кожени обувки (калеври).

Прическа и забраждане: косата е сплетена на множество сплитки (четен брой) свободно пуснати по гърба (прическа заушка).

Накити: косичник (оплитки), прочелник (презчелник), полукръг от цветя и босилек (китеж), отзад – червена кърпа.


Празнична женска носия –с. Поповяне, Самоковско

Съставни части: риза (кошуля), сукман (сукно), пояс, престилка (опрешка), чорапи, кожени обувки.

Прическа и забраждане: две плитки на гърба, покрити със забрадка (шамия) със срещуположни краища, кръстосани на врата и вързани над ухото.

Накити: гердан и колан.


Празнична мъжка носия – с. Осеновлак, Ботевградско

Съставни части: риза (кошуля), гащи (беневреци), пояс, горна дреха (късаче), калцуни, опинци, червен подкапник за покриване на главата.


Женска носия – Ботевград

Съставни части: риза, рокля, престилка, чорапи, кожени обувки, колан с пафти.


Празнична женска носия – с. Вакарел, Ихтиманско

Съставни части: риза, нагръдник, сукман (сукно), пояс, две престилки – зелена фута и бяла престилка, чорапи, чехли.

Прическа и забраждане: косата е сплетена в две плитки, покрита е с памучна щампована цветна кърпа с дантела от жълта сърма и пайети (зарафлък), поставена по диагонал ниско над челото и с два срещуположни края, кръстосани под сплитките на врата и вързани отпред над ухото.

Накити: мънистен гердан, колан с пафти.


Моминска лятна носия – с. Костенец, Ихтиманско

Съставни части: риза, сукман (манофил), престилка, чорапи, чехли.

Прическа и забраждане: косата е сплетена в една сплитка с начало зад ушите и пусната по гърба; китка с цвете.

Коментарите са затворени.