Народни Носии

20 май 2019

Празнична носия на млада жена – с. Сребърна, Силистренско

Съставни части: риза, двуделен сукман (елек и отворена отпред пола), престилка, колан, чорапи, фъсти местьове.

Прическа и забраждане: косата е сплетена на две сплитки, прибрана е под т. нар. гребенско забраждане (състои се от елипсовидна подложка и върху нея шлемообразна малка шапка, свита от парцали и облечена в памучен плат, наподобяваща петльов гребен). Задната част е с памучно парче плат за прибиране на косите, в предната част са пришити монети и нанизи от монети на надушни висулки. Прикрепя се за главата с подбрадник  квадратна кърпа, която се поставя отзад върху елипсовидната подложка, с кръстосани краища под брадата и завързани на тила. Метлически кован колан (рафт).


Празнична носия на млад мъж – с. Попина, Силистренско

Съставни части: риза, гащи (потури), горни дрехи (елек и гюслюк), връхна дреха (салтамарка), пояс (опас), кожен калпак, китка цветя, навуща, върви кожени обувки (калеври).


Обредна мъжка носия на коледар – с. Победа, Добричко

Съставни части: риза, гащи (потури), горни дрехи (елек и антерия), пояс, връхна дреха (ямурлук), чорапи, навуща, върви, кожени обувки, кожен калпак с корона от нанизани сухи сливи и бучки захар, коледарска китка от чемшир, огледалце, обкичено с вълнени ресни.


Женска носия – с. Вичево, Добричко

Съставни части: риза, рокля, престилка, връхна дреха (късе), чорапи, чехли.

Прическа и забраждане: косата е сплетена в две сплитки, покрита с копринена кърпа (чембер), която се поставя по диагонал, двата и срещуположни края се кръстосват на гърдите и се връзват отзад на тила.


Празнична мъжка носия – с. Марковча, Новопазарско

Съставни части: риза, гащи (потури), горни дрехи (елек и антерия), пояс, чорапи, цървули, кожен калпак, кърпа за пояс.


Зимна женска носия – с. Марковча, Новопазарско

Съставни части: риза, горни дрехи (сукман и елек), престилка, колан, връхна дреха (кичинка), чорапи, кожени обувки.

Прическа и забраждане: косите са сплетени в една сплитка и събрани в кок на тила, обвити с тънка кърпа; подбрадник. Дълъг бял месал с втъкани орнаменти по късите страни обвива главата, гърдите, раменете, като краищата се спускат свободно по гърба. Върху месала се поставя превезка, като орнаментираната и централна част се опъва над челото, двата края се усукват, кръстосват се на тила и се завръзват отпред.


Мъжка носия – с. Равна, Провадийско

Съставни части: риза, гащи (потури), горни дрехи (елек и антерия), пояс, чорапи, цървули, калпак, кърпа за пояс (руте).


Женска носия – с. Крумово, Варненско

Съставни части: риза, рокля, престилка, колан, чорапи, кожени обувки (емении).

Прическа и забраждане: косата е сплетена в една сплитка, червен фес, бяла забрадка.

Накити: гердан, игли, колан с пафти.


Мъжка носия – с. Крумово, Варненско

Съставни части: риза, гащи (потури), горни дрехи (елек и антерия),пояс, чорапи, навуща, върви, цървули, кожен калпак.


Лятна женска носия – гр. Тулча, Северна Добруджа

Съставни части: риза, рокля, престилка, чорапи, чехли.

Прическа и забраждане: косата се сплита в една сплитка, китка цветя, колан.


Лятна женска носия – гр. Кюстенджа, Северна Добруджа

Съставни части: риза, рокля, престилка, коланче, чорапи, кожени обувки.

Прическа и забраждане: косата се сплита в една сплитка под копринена забрадка (чембер), с кръстосани под брадата краища, вързани на тила, китка цветя.

Коментарите са затворени.