Народни носии

23 май 2019

Празнична женска носия – с. Мокреш, Ломско

Съставни части: риза (кошуля), сукман, престилка, колан, връхна дреха (дорамче), чорапи опинци.

Прическа и забраждане: сплетени коси в две сплитки, покрити с бяла кърпа със свободно пуснати по гърба краища.

Накити: обеци (арпалии), гердан, гривна (кубелия), пръстен, колан с пафти.


Празнична женска носия – гр. Чипровци

Съставни части: риза (кошуля), сукман (сукно), пояс, престилка, чорапи, обувки (калеври)

Прическа и забраждане: сплетени коси в две сплитки, покрити с бяла квадратна кърпа с краища, спускащи се свободно по гърба. Две китки от чемшир, цветя, паунови пера, металическа китка.

Накити: обеци (арпалии), гердан, гривна (кубелия), колан с пафти.


Празнична мъжка носия – гр. Чипровци

Съставни части: риза (кошуля),  гащи (беневреци), пояс, елек с ръкави (джамадан), горна дреха (дорамче), шапка (капа с червен подкапник), чорапи, обувки (калеври).


Мъжка носия – гр. Вършец, Берковско

Съставни части: риза (кошуля),  гащи (беневреци), пояс, елек с ръкави (джамадан), горна дреха (глухче), коланче (тканица),  шапка (капа с червен подкапник), чорапи, обувки (калеври).


Женска носия – с. Горни Вадин, Врачанско

Съставни части: риза, задна престилка (вълненик), престилка, колан, чорапи, цървули.

Прическа и забраждане: косата е сплетена в една или две сплитки, забрадка (бариш) – квадратна кърпа вързана на перо.


Моминска зимна носия на годеница – Луковитско

Съставни части: риза, сукман, престилка, чорапи, опинци.

Прическа и забраждане: косата е сплетена на една сплитка.

Накити: колан с пафти, гердан, пръстен, гривна.


Празнична мъжка носия – с. Махалата, Превенско

Съставни части: риза, потури, калцуни, калеври, пояс, горни дрехи (дорамче, долактинка), шапка (калпак), пешкир, китка цветя и чемшир.


Съставни части: риза, задна престилка (вълненик),  престилка, колан, връхна дреха (клашник), чорапи, обурки (кондури).

Прическа и забраждане: косата е сплетена на две сплитки, увити около главата на кок под невестинската шапка (каица). Каицата е полукръг (кончоо), изплетен от черничеви вейки, облечен в бял памучен плат. Лицевата част се украсява с монети, пискюлчета, ресни, висулки от монети, корали, мъниста. Задната част е от бяла памучна забрадка.

Накити: колан с пафти, гердан, гривна, пръстен.


Моминска носия – Плевенско

Съставни части: риза, задна престилка (вълненик), престилка, колан, чорапи, опинци.

Прическа и забраждане: множество сплитки от двете страни на главата, събрани в една обща на тила и гърба (крило), косичник.


Празнична мъжка носия на заможен селянин – с. Славяново, Никополско

Съставни части: риза, гащи (димии), калци (дизове), кожени обувки (калеври), елек, червена шапка с косатник, пешкир.


Празнична мъжка носия на ерген – с. Деветаки, Ловешко

Съставни части: риза, гащи (потури), пояс, елек, горна дреха (долама), подвръзки, чорапи, кожени обувки, калпак.


Носия на годеница – с. Угърчин, Ловешко

Съставни части: риза, сукман, престилка, чорапи, кожени обувки (кондури).

Косата е сплетена в една сплитка.

Накити: годенишка китка, колан с пафти, гердан, гривна, пръстен.


Празнична зимна носия на млад мъж – с- Лозен, Горнооряховско

Съставни части: риза, гащи (потури), горни дрехи (елек, аба), пояс, калцуни, кожени обувки (калеври), кърпа за пояс (ахлък), кожен колан (кемер), кожен калпак.


Моминска носия – с. Лозен, Горнооряховско

Съставни части: риза, задна престилка (пещемал), престилка, колан, чорапи, опинци.

Косата е сплетена в една сплитка на гърба, китка цветя, мънистено герданче.


Моминска носия – с. Дряновец, Разградско

Съставни части: риза, задна престилка (пещемал), престилка (черна престилка с бяла хута), връхна дреха (елек),  чорапи, кожени обувки (калеври).

Прическа и забраждане: косата е сплетена на тила на две коси (сплитки), за тях се закачат тъкани коланчета (шейрите) с мъниста, пайети, монети. Косичник (цопи), китки (камилчени) от градински цветя.


Празнична лятна носия на млада жена – с. Извор, Видинско

Съставни части: риза (кошуля), задна престилка (вълненик), престилка (мрежена престилка), колан, чорапи, опинци.

Прическа и забраждане: косата е разделена на две на темето, сплетена на множество сплитки, които се събират в една на гърба, низана забрадка.

Накити – обеци (арпалии), пръстен, гривна (кубелия)


Венчална мъжка носия – с. Подгоре, Белоградчишко

Съставни части: риза (кошуля), гащи(беневреци), ногавници, елек с ръкава (кьобе), пояс, горни дрехи (дорамче и ръкавници), чорапи, навои, обувки (калеври), шапка (капа  с подкапник), сватбен венец и сватбена китка, сватбени пешкири.

Коментарите са затворени.