Народни носии

20 май 2019

Невестинска носия –с. Дряново, Асенвградско

Съставни части: риза, сая (антерия), престилка (препасалница), колан (зунка), връхна дреха (джубе), кушак, чорапи, цървули.

Прическа и забраждане: косите, отрязани над челото и около ушите (къдри, сколуфи), се сплитат и се покриват с ниска червена шапка с наниз от монети отпред и тепелък отгоре. Шапката се покрива с голяма квадратна кърпа с втъкани черти по краищата (тестемел). Тестемелът се носи от невестите, прегънат в единия край и със свободно пуснати краища по раменете и гърба.

Накити: кичилки от металически и манистени накити, гердани, надушни висулки.


Женска носия – с. Широка лъка, Смолянско

Съставни части: риза, сукман (вълненик), пояс, престилка (мендил), връхна дреха (салтамарка), ръкавели, чорапи, терлици.

Прическа и забраждане: косата е сплетена в две сплитки, започващи зад учите и покрити с квадратна фабрична кърпа сгъната по диагонал, като предната ѝ част е опъната ниско над челото, а двата срещуположни края се връзват на тила (ушите остават открити) и се спускат по гърба.


Венчална женска носия – с. Райково, Смолянско

Съставни части: риза, горна дреха – сватбено дипло от червено кадифе, пояс, престилка (мендил), чорапи, кожени обувки (калеври).

Прическа и забраждане: косата е сплетена в две сплитки с начало зад ушите. Върху нея на върха на главата се поставя ниска червена шапчица с наниз от монети и мъниста, задържаща се на главата с подбрадник. Невестинското забраждане се допълва с бял ръченик – дълга кърпа с ажурено везмо по късите краища и с ресни, който покрива изцяло главата, раменете и гърдите. Ресните на ръченика се спускат по гърба.

Никити: игла (корешница), подбрадник, гердан, метален колан, гривна, пръстен, венчален пешкир.


Мъжка носия на овчар – Смолянско

Съставни части: риза, гащи (потури), пояс, горни дрехи – елек без ръкави (джамадан) и елек с ръкав (копаран), чорапи, навуща, върви, кожени обувки (калеври), кожен калпак, овчарски шал, силях, овчарска торба.


Женска лятна работна носия –град Златоград

Съставни части: риза, престилка, елек, цървули.

Прическа и забраждане: сплетени коси прибрани под пристегната двуплата забрадка с широки червени втъкани ивици (тестемел).

Коментарите са затворени.