Характерни инструменти

17 май 2019

Гайда – тук се среща „каба“ гайда в нисък строй. Изключително популярна в Родопската област и един от основните белези  на родопския музикалнофолклорен стил. Тя е с много голямо приложение сред местното население. Използва се за ансамблово свирене от овчарите, при сватби, събори, хора и др. народни празненства. Гайдата се употребява както за сола, така и за съпровод. Мехът и дървените части на гайдата са по-големи в сравнение със същия инструмент в други области на страната. Ручилото, което издава един постоянен исов тон, е три- или четириставно. Долният край на гайдуницата е извит в тъп ъгъл, при което цевта му не се разширява. Дървените части на родопските гайди са с богата украса. Звукът на ниските родопски гайди е омекотен, наситен с темброви нюанси. Влиянието на песенната практика върху инструменталното изпълнение на гайда е особено осезаемо в Родопите.

Спада към инструментите с единичен език. Има турско-арабски произход. Тя е един от най-старите инструменти в България. Състои се от гайдуница, ручило, духало, главини и мех.  Гайдуницата е най-важната част от гайдата. Представлява свирка с 8 пръстови дупки. Едната е отдолу. Чрез тях се произвеждат тоновете. Най-горният от предните отвори се запушва с перо от птица и се нарича „мърморка“, „мърмарец“ и др. От нея до голяма степен зависи тембърът на гайдата. На горния ѝ край се намира пискуна. Пръстите се нареждат на гайдуницата по следния начин: лявата ръка е отгоре, а дясната отдолу с 4 пръста. Ручилото е значително по-дълго от гайдуницата. Състои се от три части, които са свързани посредством по-тънки шийки. Няма пръстови дупки и има само един бурдонирал тон. Той придава на гайдата специфична звучност.  Мехът служи за резервоар на въздуха. Натиска се с лявата мишница и така въздухът се изтласква към отворите на гадуницата и ручилото. В зависимост от височината на основния тон на гайдуницата, гайдите се делят на два вида „каба“ (ниска) и „джура“ (висока). Ниските гайди са „си“, „си бемол“ и „ре“. А най-употребяваните високи са „сол“. Силата на въздуха се регулира от лакътя и устата, която вкарва въздуха в меха през духалото.  Звукът на гайдата е силен и звучен. На нея се свири обикновено солово или със съпровод на тъпан. Свирят се бавни и хороводни, съпровождащи танца мелодии. Каба гайдата е с по-голям мех (от коза). На гдайдуницата дупките са ѝ на по-голямо разстояние и на неравно такова.  „Си бемол“ гайда – при всички затворени „ла“, „си“, „до“, „ре“, „ми“, „фа“ се взимат с мърморката.

Тамбурата –  („саз“, „баламоа“) е инструмент,  получил разпространение предимно сред българите с друго вероизповедание.

Двоянката („чифте свирка“) – среща се предимно в  велинградската двугласна област.  За разлика от конструкцията на двоянката в други райони на страната, в устройството на местните инструменти се откроява употребата на две отделни цилиндрични цеви, свързани чрез дървена скоба..

Инструмент със затворена тръба.  При него на горния край се изработва „задънка“ – дълга е 12 мм и с диаметър, отговарящ на ширината на канала. В единия сектор „задънката“ е прозрачна, така че между нея и стената се получава тесен процеп. Срещу него в стената на тръбата е изрязано прозорче. Срещуположната страна на прозорчето е изострена, образува остър ръб, върху който пада въздушната сила. При свирене тръбите със задънка винаги се държат напред в право или малко наведено положение. Двуянката представлява двойна свирка от две успоредни тръби, които при насуване звучат едновременно. И двете цеви са със задънки в горния край. Изрязани са клиновидно. Тя е много стар инструмент. Отначало двете тръби са били по отделно, по-късно са започнали да ги връзват една до друга с връв. Двуянката представява четиристенна правоъгълна призма дълга около 30-40 см, с широчина 5-6 см и височина 2 сантиметра. В тялото са пробити две  успоредни цеви.  Едната за свирене, а другата цев е малко по-широка и е без грифови отвори, но с един страничен отвор (глашник). Лявата дава бурдонирал тон. Тонът при всички затворени отвори е 1 секунда по-нисък. Дясната цев е мелодийна. Двуянката има 6 отвора за пръсти. Тонът и е сравнително слаб.

.

Коментарите са затворени.